Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Tilleggsfunksjoner

CRM

Prosjektledelse:
Administrer kalendere, oppgavelister og ressurser online. Spor involverte pr. prosjekt. Samarbeidsprosjekt.

 

Tilbudsverktøy:
Vinn flere bud og inngå flere avtaler. Ressurser, priser og maler er kombinert for å produsere effektive tilbud, og deretter konverteres de automatisk til prosjekter.

 

 

Prosjektledelse

Avansert ressursstyring:
Fordel ressurser til potensielle prosjekter for å få en oversikt over forventet arbeidsmengde. Nøyaktig håndtering av prosjekter fører til gode resultater. Ressursutnyttelse.

 

Ekstranett tilgang:
Inviter kunder, partnere eller leverandører for å vise saksopplysninger, legge til kommentarer, godkjenne timer eller laste opp filer til Severa. Alt via en sikker tilkobling. Prosjektsamarbeid.

 

Inntektsføring:

Søk, vis og distribuer inntekter i løpet av et prosjekt. Bestem regnskapsperioden for opptjent og realisert inntekt og match utgiftene. Periodisering.

 


Fillagring:

Legg dokumenter digitalt til kunder og prosjekter. Få tilgang til komplette prosjekter uavhengig av hvor du befinner deg. Daglig sikkerhetskopiering.

 

Google Drive:
Bruk lagringsplassen i Google Drive for filer knyttet til prosjekter i Severa. Integrer Severa  med Google Apps  og administrer og organiser dokumenter. Gi tilgang til samme dokumenter for å fremme samarbeid.

 

 

Tid og kostnader

Avansert sporing av timer:
Forenkle arbeidet med timerapportering og godkjenning. Sett opp fleksitid, avspasering, ferier og betalt permisjon. Krever prosjektledelse.

 

Reiserefusjon:
Utleggsrapportering. Spesifiser reiseutgifter, legg til kvitteringer og send forespørsel om godkjennelse elektronisk. Etter godkjenning er utgiftene klare til fakturering.

 

 

 

 

Fakturering

Gjentagende fakturering:
Sørg for at gjentagende kostnader er klare til å faktureres til riktig tid. Funksjonalitet gjør at ordre blir automatisk klar til fakturering.

 

Multi-valuta:
Sikre økonomisk flyt. Gjør transaksjoner med hele verden i enhver valuta.  Over 160 valutaer.

 

 

Rapportering

Grafiske Rapporter: Interessert i mer enn standardrapportene? Produser tusenvis av unike rapporter for bedre forretningsinnsikt.

 

KPI: Mål resultater av prosjekter, fakturaer og arbeidstimer. Vurder og sammenlign resultater med forretningsmål.

 

Hierarki for forretningsenheter: Etterlign strukturen i bedriften. Unike tilgangsrettigheter og faktureringsvilkår for ulike forretningsenheter, datterselskaper eller andeler.


Bakgrunnshistorie:

Spor endringer i prosjekter, fakturaer eller brukere. Ha kjennskap til hvilke tiltak som er gjort og når. Hendelseslogg.

 

 

 

 

 

Integrasjoner

Visma Business:
Forbedre din ERP-løsning ved å integrere til Visma Business for automatiserte dataoverføringer som optimaliserer påliteligheten og effektiviteten av dine forretningsprosesser.

 

Visma Global:
Forbedre din ERP-løsning ved å integrere til Visma Global for automatiserte dataoverføringer som optimaliserer påliteligheten og effektiviteten av dine forretningsprosesser.

Enkel pålogging (tilgjengelig for brukere av Enterprise):

Enkel pålogging er en prosess for brukertilgang som forbinder Visma Severa med felleskatalogen din, som igjen automatiserer brukertilgang og gir økt kontroll for systemansvarlig når du legger til, endrer eller sletter brukere .