Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Tidsregistrering og rapportering av kostnader

Registrer tid, reisekostnader og andre utgifter daglig for å se nøyaktig rapporter.

  • Timeregistrering for rapportering av tid og kostnader
  • Kalendervisning for timeregistrering direkte på aktivitetene
  • Stoppeklokke
  • Refusjon av reiser og andre kostnader
  • Prosjektutgifter og budsjettanalyse
  • Direkte link til fakturering

Reduser stress med tidsrapportering

Timer registreres i løpet av dagen eller på slutten av dagen. Timer rapporteres mot kundeprosjekt eller intern arbeid. Favorittprosjekter er vist basert på prosjektmedlemskap. For ansatte som arbeider på samme prosjekt hele uken, er det mulig å bruke tidligere dag som mal. Rapportering over spredte dager kan gjøres i kalendervisningen basert på planlagte aktiviteter og arrangementer.
Ansatte kan overvåke timefordelingen mellom ulike prosjekter, fleksitid (avspasering, kompenserende tid), fakturerbar prosentandel  og prosentandel av produktivitet. Systemet varsler om dager som ikke er godkjent.

Ledere kan se og godkjenne egne ansattes rapporterte timer. Gjennom tilgangsrettigheter er det mulig å gi tilgang til å redigere og legge til nye timeoppføringer.

Reisekostnader og refusjon

Reiseutgifter er mulig å rapportere samtidig med timer. Bruk av bil, kompensasjon og andre reiseutgifter påvirker prosjektets økonomiske resultater (kostnader og margin) og blir fakturerbare i henhold til prosjektets prisliste.
Reiseutgifter kan kompileres til et refusjonsdokument. Reiserefusjon kan liste alle kostnader, både kompensert og ikke-kompensert betalt med selskapets kredittkort, fra ulike prosjekter f.eks fra en måneds tid. Det er mulig å laste opp vedlegg av kvitteringer.

Refusjonsdokumentene videresendes automatisk til leder for godkjenning. Et varsel om hver godkjent refusjon sendes til arbeidstaker via e-post. All informasjon om reisekostnader kan lastes ned som en Excel-fil for lønnsformål.

Godkjenning av timer

All timeregistrering kan gå gjennom godkjenningsprosessen. Godkjenning gjøres enten ved at prosjektleder rapporterer på egne prosjekter eller leder godkjenner timer. Etter at timene er godkjent stenges prosjektet og er klar for fakturering.

For å sikre nøyaktig og pålitelig rapportering, kan perioden for timeregistrering stenges ukentlig, månedlig eller daglig. Dette garanterer at tid ikke er rapportert tidligere, spesielt for en periode som allerede er fakturert eller leveres til lønn.

Rapportering og overtid

Oppsummeringsrapporter viser rapportert tid og fravær som f.eks ferie, fra utvalgte ansatte og utvalgt tidsramme. Rapportert tid vises i lister og ark og kan overføres til Excel-fil for lønnsformål.

Overtidssatser(overtid søndag, overtid 50%) som brukes i timeregistrering og fakturering kan defineres av organisasjonen.

Utvid din løsning med tilleggsfunksjonalitet

Avansert sporing av timer

Forenkle arbeidet med timerapportering og godkjenning. Sett opp fleksitid, avspasering, ferier og betalt permisjon. Krever aktivitetsledelse.

Reiserefusjon:

Utleggsrapportering. Spesifiser reiseutgifter, legg til kvitteringer og send forespørsel om godkjenning elektronisk. Etter godkjenning er utgiftene klar til å faktureres.

Les mer om tilleggsfunksjonalitet