Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Ressursstyring og ledelse

Fra planlegging på oppgave- og ansattnivå  til full-skala ressursfordeling med kapasitetsoversikt.

  • Store prosjekter og små oppgaver
  • Ressursfordeling per ansatt
  • Utnyttelse per avdeling
  • Kapasitet per rolle eller kunnskapsområde
  • Tidsplan for ansatte
  • Gruppekalender med tidslinje

Integrert salg og ressursstyring

Et utestående tilbud kan allerede inneholde en tentativ ressursfordeling. Tilbudet kan kobles til prosjektleder og nødvendige ressurser. Potensiell ressursfordeling er separert fra bekreftet ressursfordeling ved bruk av ulike farger i oversiktsbildet. På den måten er det lett å identifisere mulig innvirkning på belastning og kapasitet dersom man vinner et tilbud.

Utvelgelseskriterier av ressurser kan baseres på de ansattes rolle, avdeling og kunnskapsområder. Ressursstyring kan gjøres ved hjelp av prosentsats eller timer. Lengde på ressursfordeling er knyttet til prosjektplan eller stilles inn manuelt. Ved å koble ressursfordeling med prosjektfaser tillater automatisk fordeling oppdatering i situasjoner der oppgavene  flyttes.

Kapasitetsoversikt

Ressursstyring gir innsikt i følgende situasjoner:

  • Kan vi by på et nytt prosjekt, har vi ressurser til å fullføre det innen fristen?
  • Må vi rekruttere eller trappe ned med vår nåværende ordrebok?
  • Er det skjev arbeidsfordeling av tilgjengelige ressurser?

Ressursbelastning kan sammenlignes på organisasjons-, avdelings- og teamnivå etter tilgjengelig kapasitet. Kapasitet kan svinge fra måned til måned basert på planlagte ferier og annen planlagt fravær.

Nøyaktigheten i ressurstyringen kan sammenlignes med faktisk registrert tid i en rapport som viser både kapasitet, belastning og faktisk rapportert tid.

Ressursstyring tillater en nedbrytbar visning for hver ressurs fra utvalgt tidsramme per prosjekt. Ressurser kan også lånes fra andre avdelinger. Rapportene avslører hvor mye tid folk bruker på prosjekter for andre avdelinger.

Ansatte og aktivitetsplanlegging

For oversikt over ressursstyring av små jobber viser kalendervisningen hvilke oppgaver som er fordelt til hvilke ansatte. Tilgjengelige tidsluker og tidligere avtaler er synlig i en tidslinjevisning. Aktiviteter der oppgaveeieren ikke er kjent enda er vist separat for prosjektleder og prosjektmedlemmer. Aktiviteter kan enkelt fordeles ved å trekke oppgaven til tilgjengelig person. Kalenderen kan synkroniseres med Microsoft Exchange (Outlook) og Google kalender. Systemet kan også automatisk sende e-post på nye aktiviteter.