Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Rapportering

Visma Severa kombinerer all relevant informasjon om organisasjonens prosjekter i sanntid. Rapportgenereringen sparer tid for bedriften og gir en full oversikt av nåværende tilstand for virksomheten.

 • Kunde- og prosjektlønnsomhet
 • Salgsrapporter og -prognose
 • Ressursutnyttelse
 • Tid rapportert til lønn
 • Fakturerings- og inntektsrapporter

Ubegrenset med rapportering og endringer

Organisasjonen kan lage ubegrenset antall rapporter, markere favoritter og dele med ansatte. Viktige rapporter kan legges til førstesiden for umiddelbar tilgang til informasjon. Alle rapporter som er sett på som lister kan lastes ned til Excel for videre analyse. Severa API gjør det også mulig med datamining via et webgrensesnitt.

Rollebasert oversikt for ansatte

Alle ansatte kan lage egne førstesider etter deres behov og ansvar. Forhåndsdefinerte førstesider kan også fordeles basert på ansattes profil, f.eks prosjektleder, salgssjef, designer og administrasjon. Dette forener behovet for rapportering og hjelper nyansatte å komme i gang når de allerede har alle nødvendige rapporter.

Tilpass rapportens felt og kriterier

Alle felt i rapporten kan velges av brukeren og innholdet kan endres med søkekriterier som tidsramme, ressurs og avdeling. Rapporter vises som liste, matrise og diagram. Inntekter fra en enkel linje på faktura kan spores med følgende dimensjoner:

 • Kunde
 • Prosjekt
 • Prosjektleder
 • Selger
 • Avdeling
 • Produkt
 • Produktgruppe
 • Kostnadssted
 • Salgskonto*

Rapportoversikt

Oversikt over utestående tilbud og salgsrapporter

Salgsprognose

Salgsprognoser for forretningsenheter

Samlet arbeidstid for kundeprosjekter

Ressursstyring på månedlig nivå

Prosjektstatus og marginer

Utvid rapportering med tilleggsfunksjonalitet

Hierarki for forretningsenheter: Etterlign strukturen i bedriften og overvåk fortjeneste på enhetsnivå.

 

Grafiske Rapporter: Opprett tilpassede grafiske rapporter

 

KPI: Hvordan ønsker du å måle effektivitet i prosjektene dine? Mål på egne suksessfaktorer som er lett tilgjengelig på prosjektoversikten.

Severa API: Eksporter dataene du ønsker til et eksternt rapporteringssystem ved hjelp av Severa API.

Les mer om tilleggsfunksjonalitet