Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Prosjektledelse

Visma Severa er et webbasert verktøy for prosjektledelse som kobler salg, tidsplaner, ressurser og økonomi i sanntid. Visma Severa gir tilgang til alle nødvendige opplysninger fra ett enkelt punkt uten tids- eller stedsbegrensninger.

Design prosjekter ved hjelp av en mal eller fra grunn

Prosjektstruktur, prosjektfaser og økonomiske mål er raske å definere. Informasjon fra tilbudet blir brukt direkte med estimater på arbeidstid og prosjektprising.

 • Bruk av tidligere prosjektplaner som mal for et nytt prosjekt
 • Dele prosjekter i faser og oppgaver med tidsfrister
 • Beregne arbeidstid (budsjett i timer)
 • Gantt-diagrammer og prosjektoppgave i en trevisning
 • Inntekter, fakturering og kostnadsprognoser
 • Varsling til prosjektleder på prosjekter og faser som krever oppmerksomhet
 • Valg av prosjektteam og ressursfordeling

Behandle arbeidsflyt, tildele oppgaver

Prosjektmilepæler, tidsfrister og oppgaver kan kopieres fra prosjektmal eller definert tilfelle. Etter fordeling av oppgaver til egnede eiere kan man spore om oppgavene er gjennomført. Utestående oppgaver er uthevet i oppgaveliste og vist i brukerens kalender.

 • Tilordne oppgaver og tidsfrister
 • Se påminnelser om utestående oppgaver
 • Kontroll av egne oppgaver i kalender og i oppgaveoversikt
 • Bruk oppgavelister i rapportering av arbeidstid
 • Fordele oppgaver til tilgjengelige ressurser i kalendervisning

 

Verktøy for prising

Prissetting i prosjekt kan være basert på produkter og tjenester i tilbud eller forhåndsdefinert prisliste.

Visma Severa støtter følgende prismodeller:

 • Delfakturering
 • Pris per time (person og arbeidstype)
 • Produktpriser
 • Fakturering av reiser og andre utgifter
 • Lik pris uavhengig av kvantitet (flat sats)
 • Gjentagende fakturering

Pris per time er beregnet på grunnlag av ressurser, prosjektfase og arbeidstype. Overtidsarbeid kan også påvirke faktureringspris. Priser blir håndtert gjennom regler som kan lagres i prislisten. Andre kostnader kan integreres til Visma Severa fra ERP-løsninger som Visma Business, Visma Global, ProCountor og Netvisor.

Sammenlign prognoser med reelle tall

Det er mulig å sette opp prosjektbudsjett for månedlige inntekter,fakturaer og utgifter. Sendte fakturaer, rapportert arbeidstid, reisekostnader og andre utgifter sammenlignes automatisk med prognosen.

Bruttofortjeneste av prosjektet måles på to nivåer, med og uten lønnskostnader. Viktige verdier som forholdet mellom fakturerbart arbeid og gjennomsnittlig pris per time er sammenlignbare mellom prosjekter.

Del prosjektstatus med kunder og andre interessenter

I stedet for å sende e-post oppdateringer på prosjektets fremdrift, kan informasjon deles via ekstranett-tilgang. Kundene får tilgang til oppdatert informasjon fra utvalgte prosjekter som prosjektleder har valgt å dele.
I tillegg til prosjektplan og status, kan kunden få tilgang til og laste opp dokumenter, se gjennom rapportert tid og estimat og se kumulativ fakturering mot budsjett. Prosjektstatus, -faser og -dokumenter er også åpne for kommentarer mellom kunde og prosjektorganisasjon.

Inntektsføring på månedlig nivå

Prosjektledere kan være ansvarlig for å godkjenne inntekter på månedlig nivå. Godkjente inntekter sammenlignes med det totale prosjektets verdi og systemet kan automatisk fordele inntekter når prosjektet er avsluttet. Fakturert tid er godkjent automatisk basert på dato for levering.

Inntekter er mulig å identifisere i to nivåer: egne og eksterne inntekter (som underleverandør). Inntektsføringsperioden kan være stengt av systemadministrator for å hindre oppføringer i fortiden.

Tilleggsfunksjoner 

 Inntektsføring: Gjenkjenne prosjektinntekter og matche til utført arbeid og nivå av ferdigstillelse.
Les mer >

Ekstranett: Del informasjon med kunder, partnere og underleverandører. Alle interessenter kan sjekke prosjektstatus, legge til kommentarer, se gjennom timer, eller laste opp dokumenter i henhold til ditt valg. Les mer >

Les mer om tilleggsfunksjonalitet