Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Enkel og effektiv prosjektstyring

Styr din virksomhet fra salg til fakturering med én integrert løsning.

Visma Severa Professional Service Automation (PSA)

Prosesser vi støtter

 • Enkel CRM og salg
 • Prosjektstyring
 • Timeregistrering
 • Ressursallokering
 • Automatisert fakturering
 • Rapportering
 

Fordeler

 • Nettbasert = alltid tilgjengelig
 • Én løsning fra salg til fakturering
 • Integrert med Visma Global/Visma Business
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Høyere lønnsomhet
 • Gode oversikter og full kontroll
 

Systemet som støtter arbeidsflyten i din virksomhet

Styr dine prosjekter fra salg til fakturering med én løsning. Oppsett og startside defineres per bruker eller brukergruppe, slik at ansatte får tilgang til funksjoner relevante i deres arbeidshverdag. Integrasjon med Visma økonomisystemer, som Visma Global og Visma Business sørger for kontinuerlig sømløs overføring av grunndata, faktureringsgrunnlaget og hovedboktransaksjoner.

Enkel oppstart

Visma Severa er en nettbasert tjeneste og krever ingen installasjon eller servere. Alt du trenger er en nettleser! Visma Severa er brukervennlig, som sikrer raskere oppstart og enklere overgang fra dagens rutiner.
Vår service inkluderer gratis hosting, sikkerhetskopiering og regelmessige oppdateringer. Nye funksjoner og forbedringer i Visma Severa kommer i snitt hvert kvartal.

CRMCRM og Salg

Visma Severas CRM funksjoner er optimalisert for tjenesteytende virksomheter og de som jobber prosjektbasert. Dere får en oppdatert oversikt over deres kunder, kontaktpersoner og kunderelaterte aktiviteter. Aktiviteter i Visma Severa kan integreres med Microsoft Exchange og Google kalender.

Lær mer om CRM

Project management Prosjekt- og ressursstyring

Med Visma Severa har prosjektledere en alltid oppdatert oversikt over pågående aktiviteter, tidsforbruk mot budsjett og finansielle indikatorer og nøkkeltall. Ressursallokering hjelper dere å ha høyere utnyttelsesgrad, samt at ansatte vet til enhver tid hvilke prosjekter de jobber med og hvor mange timer de har til rådighet.

Lær mer om prosjektledelse og ressursstyring

Work time and cost reportingTimer og utlegg

Ansatte kan føre timer, utlegg og reise på web eller mobil. Det gjør timeregistreringen enkel og lett tilgjengelig selv for de som er mye på fart. Så fort timene er registrert, er de klare for godkjenning, fakturering og rapportering.

Lær mer om rapportering av tid og kostnader

Kompiler fakturadata automatiskAutomatisert faktureringsprosess

Serviceorganisasjoner kan spare 80% av den tiden som brukes på faktureringsprosessen med automatisering. Visma Severa lager fakturagrunnlaget automatisk basert på registrerte timer, utlegg og kundeinformasjon. Fakturaer kan sendes i flere valutaer og språk direkte fra Visma Severa eller overføres til din ERP-løsning for videre behandling.

Lær mer om automatisert fakturering

 

ReportingRapportering

Automatisering kan redusere halvparten av tiden du tidligere brukte på rapportering. Analyse av resultater på ulike virksomhetsområder fra salg til fakturering er enkelt med innebygd rapportgenerator. Brukerne kan bygge og dele egne rapporter og overføre data til andre systemer med åpent API-grensesnitt.

Lær mer om rapportering

Visma Severa cloud serviceSikker skytjeneste

Visma Severa er tilgjengelig på web uten installasjoner. Vi tar vare på hosting, sikkerhetskopier og regelmessige oppdateringer. Kunder av Visma får datasikkerhet i verdensklasse og oppetid som kan sammenlignes med tradisjonell server-installert programvare.

Lær mer om fordelene ved skytjeneste