Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

CRM og salgsstøtte

Visma Severa er designet for å hjelpe serviceorganisasjoner i kunderelasjonshåndtering (CRM) og salgsstøtte.

 • Kunder og kontaktinformasjon
 • Aktiviteter og notater
 • Klassifisering og segmentering
 • Tilbudsverktøy
 • Prosjekt- og fakturahistorie

CRM som forstår prosjekter

Få CRM-systemer har direkte integrasjon med prosjekter eller ressurser. Denne informasjonen er typisk innsamlet fra ulike systemer. Dette fører til situasjoner der ressursstyring nesten er gjettearbeid. Visma Severa har oppdatert informasjon om tilgjengelige ressurser og status for andre prosjekter, som kan ha effekt på potensielle nye prosjekter.

For å være sikker på at du oppfyller kundens krav innen tidsplanen bør prosjektplanleggingen begynne allerede i salgsfasen. Dette forbedrer organisasjonens evner til å reservere tilstrekkelige ressurser og forplikte seg til det som er anslagsvis planlagt.

Planlegging som er gjort før et tilbud sendes muliggjør gjennomførelse av en lønnsomhetsanalyse, noe som gjør det mulig å forstå spillerom i prisingen. Estimat på arbeidets totale pris kan beregnes ved hjelp av Visma Severas tilleggsfunksjonalitet ‘Tilbudsforslag’.  Tillegget inneholder nødvendige produkter og tjenester, som brukes til å beregne den totale prisen og beregnet fortjeneste. Klare grunnregler med prislister og overskuddsnivåer bidrar til å forebygge underprising, noe som på organiseringsnivå fører til en forbedret EBITDA.

CRM

Delt kundeinformasjon (CRM) i hele organisasjonen

Kunde-og salgsinformasjon som deles mellom alle avdelingene gjør informasjonsinnhenting og oppdatering enklere. Dette vil sikre at den samme databasen brukes i markedsføring, salg og kundeservice. I tillegg til kundedata, kan potensielle muligheter og partnerinformasjon også bli lagret. Tilgang til å vise og oppdatere kontaktinformasjon kan håndteres i henhold til brukerens rettigheter.

Kundene kan bli klassifisert med følgende kriterier for rapporteringsformål:

 • Kunde- og kontaktsegmentering
 • Kundetype
 • Kundenes vurdering
 • Kontoeier
 • Bosted (by, område, land)
 • Industri
 • Størrelse (antall ansatte og inntekter)
 • Solgte produkter og tjenester
 • Kontaktperson rolle
 • Egen tilpasset gruppering

Håndtere kundeinformasjon fra ulike systemer

I Visma Severa er all kundeinformasjon tilgjengelig fra én enkelt visning og det er mulig å lage egne kundelister og rapporter. Løsningen støtter ulike metoder for å vedlikeholde kundeinformasjon. Foruten manuell redigering, kan kunde, adresse og kontaktinformasjon bli oppdatert med Excel import. Kundedatabasen kan også synkroniseres med ERP-systemer som Visma Business og Visma Global.

Selgerens daglige verktøy

Visma Severa er en viktig del av selgerens daglige liv. Systemet minner om kommende møter og planlagte samtaler og presenterer oppdaterte salgsprognoser og oversikt over utestående tilbud. Rapporter kan sees på selger-, avdeling-, produkt-, produktgruppe og organisasjonsnivåer. Alle kalenderhendelser kan synkroniseres mellom Outlook (Exchange), mobiltelefon, Google kalender og Visma Severa. Legge til eller oppdatere kalenderoppføringer kan gjøres praktisk talt fra ethvert sted og enhver innretning.

Oversikt over tidligere kommunikasjon med kunden støtter ny kommunikasjon i salg og kundeservice. Merknader fra tidligere diskusjoner og kommende møter lagres både i kundens detaljer og i bruker sin kalender. Salgs-, prosjekt-, og fakturahistorie er tilgjengelig for gjennomgang basert på brukerens rettigheter.

Alt om salg

Salgsprosess og salgsfaser defineres etter organisasjonens behov. Salgstilfeller kan spores fra potensielt salg til ferdig beslutning, som muliggjør statistikk om utestående tilbud, mottatte forespørsler og holdte forhandlinger. Selgers ansvar er å oppdatere egne salgsprognoser, som brukes til å akkumulere månedlige og kvartalsvise rapporter på organisasjonsnivå. Integrert CRM fjerner flaskehalser fra salg: det tillater å spore faser der man måler god og dårlig ytelse.

Fra hvert salgstilfelle kan vi registrere:

 • Selger
 • Salgsverdi
 • Sannsynlighet
 • Salgsfase
 • Forventet ordredato
 • Kilde til potensielt salg
 • Tidligere og neste aktivitet
 • Ansvarlig avdeling og kostnadssted

Identifisere suksessfaktorer

Sporer din organisasjon kundelønnsomhet? Det er vanlig å kjenne til sine topp 5 kunder, men kan du identifisere kunder som tapper din bedrift for ressurser, og som derfor krever en ny prisstrategi eller andre mer drastiske tiltak? Å gjøre analyse utelukkende på salg og inntekter er ikke tilstrekkelig. For full forståelse er det nødvendig å forstå kostnader involvert med kunder og prosjekter. Fakturerte utgifter er vanligvis lett å spore i et ERP-system, men lønnskostnader for brukt arbeidstid er mye vanskeligere å fordele og å ta hensyn til ved kundelønnsomhet.

Personalkostnader er i profesjonelle serviceorganisasjoner den største kostnaden. Kun systematisk arbeidstidsregistrering på prosjekter gir en pålitelig kundelønnsomhetsanalyse.

Sett bort ifra kundens lønnsomhet er det gunstig å måle suksess på account manager-, prosjektleder- og selgernivå. Rapporter kan avsløre forskjellige prosjektlederes innvirkning på organisasjonens omsetning og lønnsomhet. Selgere kan også måles på brutto margin og bokført inntekter i stedet for bare totalt nysalg. Dette kan føre til nye måter å belønne god ytelse.

Viktige prinsipper for å opprettholde suksessfaktorer

 • Anbud og tilbud er basert på læring fra tidligere prosjekter (tidsplan, fortjeneste, ressurser)
 • Salg kan justeres i henhold til tilgjengelige ressurser
 • Prosjektfakturaer opprettes basert på informasjon fra tilbud, prisliste og kundedetaljer
 • Fremtidig rekruttering og kapasitet kan beregnes på grunnlag av salgsprognoser

Les mer om tilleggsfunksjonalitet