Visma
|
|
Prøv gratis i 30 dager
Kontakt oss
Telefon: 02023
sales.severa@visma.com

Visma Severa
for regnskapsbyråer

 

”Våre virksomhetsprosesser er mer tydelig,
når alle klienter, tjenester, timelister, fakturaer
og rapporter kan bli funnet
i det samme systemet”

Alt organisert  i ett system

Visma Severa hjelper deg med å håndtere kunder, tjenester og fakturering i ett system. Dermed slipper du å registrere og vedlikeholde dataene i flere systemer.

 • CRM
 • Hold styr på kundekontakter og oppgaver
 • Fordel oppgaver og planlegg bedre ved bruk av felles kalender
 • Ansatte kan rapportere arbeidstid, utgifter og fullførte oppgaver
 • Automatisert fakturering
 • Lønnsomhet og resultatrapporter, eks. fakturerte timer i prosent pr. ansatt

Jobb og oppgavebehandling

Dette er noen eksempler hvordan Visma Severa kan hjelpe regnskapsbyråer med å øke produktiviteten:

 • Ansatte kan se sine personlige  oppgaver
 • Ansatte kan også bruke felles kalendere med planlagte oppgaver
 • Ledere kan tildele nye oppgaver på ledige tidspunkter i kalenderen
 • Ansatte kan velge ufordelte oppgaver

 

Hver ansatt har et personlig panel. For eksempel en revisor kan se sin personlige oppgaveliste, kalender og timeliste. Ansatte kan rapportere sine arbeidstimer og tjenester fra samme skjermbilde. Dette forbedrer produktiviteten, fordi antall klikk er minimert.

Automatisert rapportering

Alle rapportene er tilgjengelig i sanntid uansett hvor du er. Informasjon er også mer pålitelig når alt er samlet i ett system.

Det er mulig å se informasjon i sanntid av kundenes lønnsomhet, de ansattes produktivitet, tidsbruk pr. oppgave og så videre. Visma Severa tilbyr hele spekteret av standardrapporter, i tillegg til at hver bruker kan lage sine egne rapporter. Data kan også åpnes i Excel.

Automatisert fakturering

Visma Severa samler alle fakturerbare elementer automatisk i henhold til valgt prisliste. Denne prosessen bidrar til å sørge for at alle fakturerbare elementer blir fakturert fra kunden.

Fleksibel kundeprising inkluderer:

 • Gjentatte kundeavgifter, f.eks månedlige avgifter
 • Timepris
 • Reiseutgifter
 • Oppgaver (kvitteringer, lønnsslipper, etc.)